W bieżącym roku oprócz realizacji projeków dla branzy młynarskiej Technipes zrealizuje w Polsce dwie kompelsowe i jedną częściową linię pokujacą do konfekcjonowania soli drogowej.